Delaktighet och gemensamt ansvar röd tråd för skogsprogrammets arbetsgrupper

Ett nittiotal deltagare samlades den 22 september för att starta arbetet i de fyra arbetsgrupperna inom det nationella skogsprogrammet. Syftet med mötet var att ge deltagarna en gemensam bild av gruppernas kommande arbete, samt diskutera planering och upplägg för arbetsgruppernas möten.

Artikel på webbplatsen från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht