Det krävs en offensiv statlig bostadspolitik

Det krävs en mer offensiv statlig bostadspolitik, som ger fler möjlighet att efterfråga en bostad och som ger bättre förutsättningar för byggande på svaga bostadsmarknader.