E-legitimationer säkerställs genom nytt uppdrag

Idag gav regeringen E-legitimationsnämnden i uppdrag att säkerställa försörjningen av e-legitimationer inom den offentliga sektorn. E-legitimationsnämnden ska också analysera och förbereda komplement till Svensk e-legitimation.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan