Efterlängtat beslut om nya bullerregler

Att regeringen har beslutat om en ny förordning för trafikbuller är bra. Beslutet kan bidra till att det byggs fler bostäder.