Enklare bygga bostäder i bullriga miljöer

Regeringen vill underlätta planering av bostäder i miljöer utsatta för buller. Därför föreslår regeringen att samordna prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL).

Enklare bygga bostäder i bullriga miljöer

Socialdepartementet,
20 februari 2014