ESV föreslås få roll i program för systematiska jämförelser

Idag lämnade Benchmarking-utredningen sitt slutbetänkande Systematiska jämförelser – för lärande i staten.