ESV har fattat tilldelningsbeslut gällande statliga ramavtal för beslutstödssystem

Ekonomistyrningsverket fattade den 27 juni tilldelningsbeslut i upphandlingen av beslutstödssystem. ESV avser att teckna avtal med tre leverantörer.