ESV säger nej till sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare. ESV avstyrker förslaget och anser att skattesystemet i möjligaste mån bör vara generellt, med så få undantag som möjligt.