Ett tandvårdsstöd för alla – Fler och starkare patienter

Utredningens uppdrag har varit att genomföra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform, med tonvikt på frågor om information om tandvårdsstödet, besöksfrekvenser i tandvården, prisjämförelsetjänsten för tandvård samt uppföljning och kontroll.
Rättsdokument, Statens offentliga utredningar Från Socialdepartementet, Gabriel Wikström