EU-initiativ om en kapitalmarknadsunion

EU-kommissionen har i dag presenterat förslag för att skapa en kapitalmarknadsunion i EU.
– Jag välkomnar initiativet, det är bra att man nu tar krafttag för att göra kapitalmarknaderna mer effektiva och samtidigt minska företagens beroende av bankfinansiering, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Pressmeddelande: EU-kommissionen presenterar initiativ om en kapitalmarknadsunion
EU-kommissionens information om en kapitalmarknadsunion (CMU)

Finansdepartementet,
18 februari 2015