Expertgrupp ger råd för kortare väntetider i cancervården

Som en del av regeringens satsning för att förkorta väntetiderna inom cancervården har nu en nationell expertgrupp tillsatts. Gruppen ska ge råd om satsningens utformning och igår möttes gruppen för första gången.

Expertgrupp ger råd för kortare väntetider i cancervården

Socialdepartementet,
19 juni 2014