Exportmöjligheter för livsmedel och skog när Sven-Erik Bucht reser till Kina

När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht landar i Hongkong påbörjas en främjanderesa med besök i Hongkong, Macao och Peking. Fokus för besöket i Kina är livsmedel och träbyggnation. Ministern kommer att tillsammans med två svenska företagsdelegationer delta i seminarier och events. Bilaterala möten med olika ministerier kommer också att äga rum.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht