Extra ändringsbudget för 2015

Propositionen innehåller förslag till ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag för budgetåret 2015.

Rättsdokument, Proposition från Finansdepartementet