Finansiella systemet fungerar väl – men skuldutvecklingen behöver bromsas

Det finansiella systemet bedöms i nuläget fungera väl. Men sårbarheter i systemets struktur gör det känsligt för störningar. De faktorer som i dag kan medföra störningar är det höga risktagandet på de globala finansmarknaderna och den höga och stigande skuldsättningen hos de svenska hushållen. Riksbanken anser att åtgärder behövs för att stärka bankernas motståndskraft och dämpa riskerna med skuldsättningen. Därför rekommenderar Riksbanken att Finansinspektionen tidigarelägger införandet av ett bruttosoliditetskrav för svenska banker och inför ett amorteringskrav på svenska bolån.