Fler anställda och fler som arbetar heltid

Antalet som arbetar heltid har ökat med över 50 000 personer de senaste två åren. Även antalet anställda fortsätter att öka i kommuner, landsting och regioner.