Fördubblat anslag till hållbar upphandling

Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling har fått ett fördubblat anslag för 2023. Det innebär tio miljoner kronor jämfört med fjolårets fem miljoner kronor. På sikt ska kansliet vara bemannat med fem anställda, nu är man tre.

Pauline Göthberg, som basat för det nationella kansliet sedan 2012 berättar om hur pengarna ska användas.

Sedan 2010 samarbetar Sveriges regioner i ett nationellt arbete med hållbar upphandling. Regionerna har en gemensam uppförandekod för leverantörer som omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och affärsetik. Arbetet med hållbar upphandling syftar till att identifiera och minimera risker för människor och miljö under produktens eller tjänstens hela livscykel.

Programplan siktar mot 2030

På Region Stockholms webbplats berättar Pauline Göthberg att en programplan togs fram 2020 tillsammans med regionerna. I den finns mål och strategier om var man ska befinna sig i hållbarhetsarbetet år 2030.

Pauline Göthberg.

– År 2030 är bara två upphandlingar bort, menar Pauline Göthberg.
För att möta dessa förväntningar har ambitionen höjts och anslaget ökats till den nationella samordningen om 50 öre per regioninvånare till en krona per år.

På frågan om hur de nya pengarna ska användas svarar hon i intervjun på webbplatsen att man ska öka antalet uppföljningar för att säkerställa att man får det man betalat för.

— Vi ska utveckla fler harmoniserade miljökrav inom områdena klimat, hälsoskadliga ämnen, samt cirkulär ekonomi, förtydligar Pauline Göthberg.

Hon pekar på att även om regionerna vill samma sak skriver man ofta olika villkor. Kansliet strävar efter att öka kompetensen inom hållbar upphandling i samtliga regioner.

— För att lyckas ska vi även stärka vårt kansli, vi är tre anställda just nu och vi ska bli fem, avslöjar hon.

Revisioner och stickprov

Hur kontrolleras då att leveranskedjorna är hållbara? Svaret är att det handlar om att stötta samtliga regioner i arbetet med uppföljningen. Majoriteten av uppföljningarna och revisionerna görs hos de svenska leverantörerna, men i en del fall görs också revisioner i fabriksledet. De handskar som vården köper in kommer främst från Malaysia och där finns risk för barnarbete.

— Så ibland gör vi stickprover för att se hur det ser ut i kedjorna. Vi ska också göra så kallad isotop-testning för att exempelvis pröva om vår bomull kommer ifrån i Xinjiang i Kina där allvarliga övergrepp mot uigurer pågår.

Vad är regionernas största utmaning i det hållbara arbetet?
— Om vi tittar på utmaningarna framåt brottas regionerna med en tajt budget nu på grund av inflationen och pensionsavsättningar. Då är ett samarbete kring hållbar upphandling, där kostnaderna delas, mer effektivt.

Upphandlingsmyndigheten anger att i en hållbar upphandling tar man inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för den egna organisationen utan ser till samhället i stort. Samtidigt minimeras skador på miljön och värnas sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. ”Det lönar sig såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling”, slår stödmyndigheten fast.

Källor: Region Stockholm, hållbarupphandling.se , Upphandlingsmyndigheten.