Förenkla för kvinnor att driva företag


Yrken som sysselsätter en stor andel kvinnor finns inom vård, skola och omsorg. Eftersom man från politiskt håll vill öka kvinnors företagande ska man inte samtidigt begränsa möjligheten att driva företag i välfärdssektorn.