Förlängd tid för Finanskriskommittén

Regeringen har beslutat förlänga utredningstiden för Finanskriskommittén till den 30 juni 2014. Bakgrunden är bl.a. att förhandlingarna om krishanteringsdirektivet, som ska ligga till grund för utredningen, har dragit ut på tiden.

Dir. 2013:124 Tilläggsdirektiv till Finanskriskommittén

Finansdepartementet,
19 december 2013