Försäkringskassan ska utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare

Regeringen fattar under torsdagens regeringssammanträde beslut om att ge Försäkringskassan i uppdrag att utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare.