Forskning och innovation i Industrisamtalen

Fredag den 6 november leder Mikael Damberg nästa industrisamtal. Temat för samtalet är hur konkurrenskraften hos svensk industri- och industrinära tjänstesektor kan stärkas genom forskning, innovation och högre utbildning. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Advisory board och företrädare för industrin och den industrinära tjänstesektorn deltar också på mötet.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Helene Hellmark Knutsson, Mikael Damberg