Förslag om boende för nyanlända kräver samarbete

Boverket presenterar flera förslag om hur fler nyanlända som fått uppehållstillstånd ska kunna få tillgång till bostad. Den breda ansatsen är bra.