Förslag om skärpta regler för taxitrafik

Regeringen har i dag beslutat att föreslå en ny lag om redovisningscentraler för taxitrafik. Syftet är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet och på så sätt minska skattefusket i taxinäringen.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår skärpta regler för taxitrafik

Näringsdepartementet,
25 april 2014