Förslag om underhållsstöd lämnat till Lagrådet

Regeringen avser att ge Försäkringskassan ett utökat uppdrag som innebär att myndigheten ska ge föräldrar information och stöd i frågor om underhållsbidrag och underhållsskyldighet för barn för att öka förutsättningarna för civilrättsliga regleringar av barns underhåll. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016 med vissa övergångsbestämmelser.

Lagrådsremiss: Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

Socialdepartementet,
21 maj 2015