Fortsatt anställning som generaldirektör för Vinnova

Regeringen har beslutat att förlänga Charlotte Brogrens anställning som generaldirektör och chef för Verket för innovationssystem (Vinnova) från och med den 1 september 2015 till den 31 augusti 2018.

Pressmeddelande: Fortsatt anställning som generaldirektör för VINNOVA

Näringsdepartementet,
12 mars 2015