Fortsatt mycket stora underskott

Underskottet i de offentliga finanserna väntas i år uppgå till 87 miljarder kronor eller motsvarande 2,3 procent av BNP. Det är ett lika stort underskott som vi räknade med i december.