Från forskning till innovation

Enligt kommittédirektiv Utveckling av innovations- och entreprenörskapsklimatet (dir. 2015:10) ska utredningen senast den 25 oktober 2015 delrapportera slutsatser som bedöms ha bäring på regeringens forsknings- och innovationspolitik.

Rapport från Näringsdepartementet