Gör affärer med näringslivet Landskrona


Nio av tio företagare anser att det är ganska eller mycket viktigt att kommuner gör fler affärer med näringslivet och avstår verksamhet i egen regi. I kommuner som vill skapa ett gott företagsklimat – och därmed fler jobb – öppnar man upp marknader i stället för att stänga dem som man nu vill göra i Landskrona.