Gott om inspel till skogsprogrammet vid regionala dialoger

Totalt har över 500 personer deltagit vid de fyra regionala dialogerna som hållits under hösten kring det nationella skogsprogrammet. Syftet med mötena har varit att ge så många som möjligt tillfälle att ge inspel till arbetet med det nationella skogsprogrammet.