Gränsöverskridande telekommunikation huvudfråga på rådsmöte

När EU:s telekomministrar möttes i Bryssel den 27 november stod förslaget om en gemensam telekommarknad överst på dagordningen. Diskussionen utmynnade i att arbetet med att hitta en lösning på framför allt frågan om roamingavgifter inom EU ska fortsätta. Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan representerade Sverige vid rådsmötet.

Artikel: Gränsöverskridande telekommunikation huvudfråga på rådsmöte

EU-representationen i Bryssel,
27 november 2014