Halva elräkningen är skatt

– Ingen har lyckats motivera varför man ska acceptera att halva elräkningen går till skatt. Det verkliga syftet bakom den höga elskatten förefaller helt enkelt att vara att dra in så mycket skattepengar som möjligt till staten.

Det hävdar Christian Ekström, Vd Skattebetalarnas Förening, och pekar på att skatten kan uppgå till tio tusen kronor varje år för ett hus.

Ekström noterar också att svensk el till 98 procent är fossilfri, ”så man kan inte använda klimatet som förevändning för den höga skatten”. Särskilt inte eftersom skatten är lika hög oavsett hur elen har producerats. El från vindkraft beskattas i dag lika hårt som el från kolkraft.


El från vindkraft beskattas i dag lika hårt
som el från kolkraft, hävdar debattören.

– Det är lika obegripligt som stötande. Det är som att regeringens ena hand inte vet vad den andra gör, dundrar vd:n i Skattebetalarna.

Texten uppdateras. OFFENTLIGA AFFÄRER har mejlat energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman med nedanstående tre frågor.

1)Håller ministern med om den sakliga beskrivningen i artikeln?

2)För privatpersoner har elskatten blivit fyra gånger högre sedan elmarknaden avreglerades 1996, hävdar debattören. Hur motiverar regeringen detta politiskt?

 3)Är det försvarbart att el från vindkraft beskattas lika hårt som el från kolkraft?

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Om ansvarig minister inte har möjlighet att svara söker vi annan ansvarig politiker, alternativt energiexpert, för kommentar.

Inlägget var ursprungligen infört i Expressen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *