Högre överlevnad men fortsatta skillnader i vården

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården visar att allt fler överlever stroke och hjärtinfarkt. Dessutom drabbas färre av stroke.