Hur kan offentlig sektor dra nytta av crowdsourcing och crowdfunding?

Nu lanserar SKL idéskriften Den digitala folkrörelsen, som handlar om crowdfounding och crowdsourcing i offentlig sektor.