Ilmar Reepalu utreder offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

För att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är avsedda för och att de kommer brukarna till godo, har regeringen idag gett Ilmar Reepalu i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt regelverk för offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster.

Pressmeddelande: Utredning om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster
Dir. 2015:22 Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

Finansdepartementet,
5 mars 2015