Inbjudan att delta i det nationella skogsprogrammets arbetsgrupper

Fram till den 22 maj kan representanter för intresseorganisationer, företag och myndigheter anmäla intresse att ingå i de fyra arbetsgrupperna inom det nationella skogsprogrammet. Under 2015 och 2016 genomförs en dialogprocess där intressenter, myndigheter och universitet gemensamt ska ta sig an utmaningar och möjligheter för att nå regeringens vision: Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Kärnan i dialogprocessen kommer att bestå av de fyra arbetsgrupperna.

Pressmeddelande: Regeringen presentar arbetsgrupperna i det nationella skogsprogrammet
Artikel: Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Näringsdepartementet,
6 maj 2015