Infrastrukturministern talar på Business Arena

Den 16 september deltar Anna Johansson på samhällsbyggnads- och fastighetskongressen Business Arena i Stockholm. Infrastrukturministern kommer att tala om regeringens prioriterade satsningar på infrastrukturen, för breddade arbetsmarknader och hållbara transporter.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Anna Johansson