Ingvar Mattson ny generaldirektör för Statskontoret

Regeringen utsåg idag Ingvar Mattson, nuvarande kanslichef på riksdagens finansutskott, till generaldirektör för Statskontoret. Han tillträder den 1 oktober.
-Statskontoret bistår regeringen med att bland annat granska statlig verksamhet och utveckla förvaltningspolitiken. Ingvar Mattsson är starkt engagerad i de förvaltningspolitiska frågorna, berättade Stefan Attefall vid regeringens sommarfika den 7 augusti.

Pressmeddelande: Ingvar Mattson ny generaldirektör för Statskontoret

Socialdepartementet,
7 augusti 2014