"Jag måste få hjälp att hjälpa"


På Daniel Özers Ica Nära-butik finns det mängder med uppgifter som aldrig hinns med, samtidigt som det finns mängder med arbetslösa unga, lågutbildade och nyanlända svenskar i landet. ”Det måste bli lättare att erbjuda vardagsjobb, jag hade kunnat ge upp till fem personer ett arbete”, säger han.