Järnvägens organisation under lupp – första delrapporten överlämnad

Den 2 december var det dags för "Utredningen om järnvägens organisation" att överlämna sin första delrapport till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Utredningen leds av Gunnar Alexandersson och dess uppdrag är att ta fram förslag till förbättringar som gör att järnvägssystemet på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem.

Läs artikel: Järnvägens organisation under lupp – första delrapporten överlämnad
Utredningen om järnvägens organisations webbplats

Näringsdepartementet,
3 december 2013