Järnvägsaktörerna beredda på vinter

Den 12 november träffade infrastrukturminister Anna Johansson järnvägens aktörer för samtal om aktörernas förberedelser inför vintern.

– Det är viktigt att ett omsorgsfullt förberedelsearbete inför vintern genomförs av järnvägens aktörer, och att man säkerställer nödvändigt samarbete, säger Anna Johansson.

Artikel: Järnvägsaktörerna beredda på vinter

Näringsdepartementet,
13 november 2014