Kammarkollegiet föreslår nationell annonsdatabas i förstudie för framtida arkitektur för elektronisk upphandling

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie om det eventuella behovet av statliga initiativ för att bygga upp den infrastruktur som behövs för en effektiv elektronisk offentlig upphandling i Sverige. Kammarkollegiets slutsats är att en nationell annonsdatabas i statlig regi bör inrättas.
Kammarkollegiet har, inom ramen för det arbete som bedrivs inom Upphandlingsstödet, i uppdrag att driva utvecklingen av elektronisk upphandling i offentlig förvaltning, med den långsiktiga målsättningen att skapa en helt obruten elektronisk inköpsprocess från förfrågningsunderlag till faktura. Kammarkollegiet