Kiruna först ut att avropa på högre hus

Nu ska det byggas högre hus i Kiruna som är första kommun att avropa på del B i ramavtalet Bostadshus 2016.

Den 22 juni signerades det första kontraktet på del B, högre hus, för ramavtalet Bostadshus 2016 – Nya Hus.

Kirunabostäder avropar 2 typhus om 4 respektive 5 våningar med sammanlagt 68 lägenheter från Lindbäcks Bygg, inklusive förberedande och avslutande markarbeten, vägar och parkeringar.

Kontraktsarbetena, som förutsätter startbesked under 2017, planeras färdigställda i sin helhet under 2020.