Kommenterad dagordning inför jordbruk- och fiskerådet 22 oktober

Kommenterad dagordning

från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht