Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 14–15 december 2015

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 14–15 december 2015.