Koncernvärdesfrågorna är beslutade

I dag har Ekonomistyrningsverket (ESV) beslutat om koncernvärdesfrågorna för EA-värderingen 2015. Koncernvärdesfrågorna ligger till grund för den externa bedömningen av myndigheterna och pågår under mars 2016. Viktigt att tänka på är att ni behöver bevaka era koncernvärdesfrågor för att avgöra om ni vill begära en omprövning av svaren.