Kontrollen av leverantörer kan utökas

En särskild utredare har av regeringen fått i uppdrag att föreslå ”ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling och vid ansökan om att delta i ett valfrihetssystem”.

Uppdraget gavs i juni 2022 och ska redovisas senast den 31 augusti 2023. Kravet på bättre kontroll understryks nu från två tunga debattörer inom offentliga inköp, Sara Catoni, chefsjurist SKR, och Ewa-Lotta Löwstedt Lundell, vd Adda. 

Ewa-Lotta Löwstedt Lundell, vd Adda. 
Foto: Sveriges Offentliga Inköpare.

– Det behövs bättre verktyg för att stoppa korruption i offentlig sektor. Vi får inte vara naiva och tro att Sverige på något vis är vaccinerat mot korruption, hävdar de.

I en debattartikel i Altinget framhåller de att Sveriges offentliga aktörer, bland annat kommuner och regioner, måste få ”vassare verktyg” för att hålla korruption borta från offentliga upphandlingar.

Sara Catoni, direktör/avdelningschef, SKR. Foto: SKR.

Debattörerna pekar på att en ny lag om offentlig upphandling trädde i kraft 2017 och att det sedan länge är obligatoriskt att utesluta leverantörer med bland annat mutbrottsdomar i bagaget från upphandlingar av större värde. ”Men trots att skyldigheten att granska nu funnits i sex år, så saknas verktyg för att genomföra kontrollen”, skriver Catoni och Löwstedt Lundell.

Riggade upphandlingar

De välkomnar att riksåklagaren ansökt till Högsta domstolen om prövningstillstånd i målet om upphandlingen av ett digitalt vårdverktyg i Region Skåne och Västra Götalandsregionen. De skriver: ”Det är angeläget att det målet tas upp för prövning så att vi får ett tydliggörande om vad som gäller vid riggade upphandlingar och hur rekvisitet ekonomisk förtroendeställning ska tolkas när tjänstepersoner upphandlar åt sin huvudman.”

Debattörerna konkluderar: En prövning av målet krävs för att vi ska kunna veta om lagstiftningen innehåller luckor som behöver täppas till.

Hoppas på utredning

Slutligen påpekar artikelförfattarna att de offentliga köparna vill göra jobbet, men de väntar på att lagstiftare ska ge dem de rätta verktygen. De ställer stort hopp till den pågående statliga utredningen om effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt. ”Vi hoppas att de tar chansen att ge upphandlade myndigheter bättre möjligheter till kontroll. Det skulle i förlängningen motverka korruption”, avslutar debattörerna.

Texten uppdateras. OFFENTLIGA AFFÄRER söker debattörerna för ytterligare kommentarer.

Läs hela artikeln på Altinget

Fakta om utredningen

Benämning: Effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt (Dir. 2022:50).

Syftet med utredningen är att stärka den demokratiska kontrollen över välfärden, främja sund konkurrens och motverka arbetslivskriminalitet genom att hindra oseriösa eller olämpliga leverantörer från att tilldelas offentliga kontrakt.

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i
    samband med offentlig upphandling och vid ansökan om att delta i ett valfrihetssystem,
  • ta ställning till om reglerna om uteslutning av leverantörer från att delta i valfrihetssystem bör skärpas,
  • ta ställning till om det bör införas obligatoriska krav på arbetsrättsliga villkor vid icke-direktivstyrda upphandlingar,
  • analysera de rättsliga förutsättningarna för att vid offentlig upphandling införa begränsningar av antalet underleverantörsled samt bedöma om det finns skäl för en sådan begränsning, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.