Lagrådsremiss: Enklare hyra ut lägenheter i andra hand

Regeringen lämnade den 24 januari en lagrådsremiss till Lagrådet där man föreslog att kraven på att i andra hand få hyra ut en bostadsrättslägenhet sänks. Regeringen föreslog även att bostadsrättsföreningar ska kunna ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet.

Regeringen vill göra det enklare att hyra ut bostadsrättslägenheter i andra hand

Justitiedepartementet, Socialdepartementet,
24 januari 2014