Lämna synpunkter på förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverket har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd. Ändringarna träder i de flesta fall i kraft den 1 januari 2015 men det förekommer flera olika tidpunkter för ikraftträdandet vilket framgår av respektive förslag i remissen. Fram till den 13 oktober kan du lämna synpunkter och yttranden på förslagen.