Landsbygdsutredningen tar ett samlat grepp

SKL ställer sig i huvudsak bakom landsbygdsutredningens yttrande. Men utredningen missar de regionalt utvecklingsansvarigas centrala roll för utvecklingen.