Läraryrkets attraktivitet i fokus i förlängt läraravtal

SKL, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kom igår kväll överens om ett förlängt kollektivavtal. Avtalet tar sikte på förbättrade resultat i skolan och ökad attraktivitet för läraryrket.