Lena Micko inledde SKL:s kongress

Kommunernas, landstingens och regionernas roll i samhället var i fokus under Lena Micko inledningstal. Speciellt lyftes utmaningarna samhället står inför för att hantera flyktingsituationen.